Medlemsbetingelser

I forbindelse med indtrædelse af medlemskab i BSS-Revyen accepteres samtidig nedenstående medlemsbetingelser.
1. Medlemskab
1.1 Medlemskab af foreningen er gratis, og deltagelsen i arbejdet sker på frivillig og ulønnet basis.
1.2 Revyens slogan er "en endnu bedre revy".
1.3 BSS-Revyen er for alle - studerende såvel som ikke studerende - der ønsker at være medlem af en social forening med et fantastisk fællesskab. Målet er at skabe et attraktivt show, som er en oplevelse for både publikum og medlemmer.
1.4  Enhver, som er fyldt 18 år og gjort bekendt med foreningens formål og tilslutter sig dette, kan således være medlem.
1.5 Som medlem af foreningen forventes det, at der altid udvises respekt for andre mennesker og genstande. I foreningens omgivelser forventes altid god ro og orden og at der udvises almindelig sund fornuft.

2. Ind- og udmeldelse af foreningen
2.1 Medlem af BSS-Revyen sker ved at rette henvendelse til bestyrelsen og accepteres af denne som medlem. Alle medlemmer skal være registreret i BSS-Revyens medlemskartotek i form af mailingliste.
2.2 Ved indtrædelse af medlemskab ved BSS-Revyen accepteres samtidig betingelser for medlemskab samt foreningens vedtægter, som til enhver tid kan findes på hjemmesiden.
2.3 Et medlem kan melde sig ud fra foreningen ved at kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@bss-revyen.dk
2.4 Et medlem kan ekskluderes fra foreningen af bestyrelsen ved enstemmighed, såfremt dets medlemskab ikke er foreneligt med foreningens interesser.
2.5 Bestyrelsen kan vælge at opdatere medlemskartoteket, hvorved det kræver en aktiv tilbagemelding for at forblive medlem af foreningen. I så fald varsles dette i god til både pr. mail og på den interne Facebook-gruppe.

3. Kommunikation
3.1 Bestyrelsen kan til enhver tid kontaktes via bestyrelsen@bss-revyen.dk
3.2 Kommunikation med foreningen sker hovedsageligt på BSS-Revyens interne Facebook-gruppe. Opslag fra bestyrelsen sker via bestyrelsens facebookprofil 'Bestyrelsen BSS-Revyen'. Medlemmer må også gerne lave opslag, som er relevante for revyens medlemmer.
3.2.1 Opslag der ikke er af interesse for medlemmerne, spørgeskemaundersøgelser, afstemninger mv. slettes uden varsel af bestyrelsen. Ved tvivl kan bestyrelsen kontaktes.
3.3 Op til 8 gange årligt sendes et nyhedsbrev ud fra bestyrelsen@bss-revyen.dk til alle medlemmer, som indeholder relevant information for alle medlemmer af foreningen. Det er også her indkaldelse til generalforsamlingen sker. Det anbefales derfor, at du sørger for, at meddelelser fra denne mail-adresse ikke ryger i spam-filteret.

4. Forsikringer
4.1 BSS-Revyen har en TRYG arbejdsskadeforsikring igennem foreningens DATS-medlemskab. Se mere på http://www.dats.dk/scener-og-grupper/forsikringer/arbejdsskadeforsikring/.
4.2 Såfremt der opstår en skade, som du mener kan dækkes af denne forsikring, skal du indenfor 9 arbejdsdage kontakte BSS-Revyens formand, som vil kontakte DATS og/eller forsikringen med henblik på afklaring af dækningen.
4.3 Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker dog langt fra alle skader på frivillige, og det anbefales derfor, at du selv har en ulykkesforsikring, der også dækker fritidsaktiviteter.

5. Brug af billeder
5.1 Ved indmeldelse i foreningen gives samtykke til, at foreningen kan benytte billeder af medlemmet på platforme der anvendes af revyen, herunder eksempelvis hjemmesiden, Facebook, Instagram og Snapchat.
5.1.1 Et medlem kan til enhver tid kontakte foreningens bestyrelse, såfremt han/hun ønsker et billede fjernet fra én eller flere platforme.
5.2 Ved indmeldelse i foreningens gives samtykke til, at foreningen kan benytte billeder af medlemmet til brug i PR sammenhænge, herunder eksempelvis på plakater eller i programmer.
5.2.1 Den PR-ansvarlige vil så vidt muligt kontakte medlemmer, inden billeder af disse bruges på plakater.
5.3 Foreningen vil ikke gøre brug af billeder, som på nogen måde kan virke stødende.

6. Tekster mv.
6.1 Tekstforfattere og komponister har ophavsret til egne værker. Tekster og melodier fra BSS-Revyen må derfor ikke bruges uden for BSS-Revyen uden ophavsmandens (eller ophavsmændenes) tilladelse.
6.1.1 BSS-Revyens YouTube-kanal, Facebook-side, Instagram-profil etc. er inden for BSS-Revyen og værkerne må derfor godt bruges i denne sammenhæng. Dog skal tekstforfattere og komponister krediteres i sammenhængen. Dette gælder ligeledes i forbindelse med BSS-Revyens deltagelse i 'DM i Revy'.

7. Arrangementer og fester
7.1 Foreningen afholder løbende arrangementer/fester for foreningens medlemmer, hvor brugerbetaling kan forekomme.
7.2 Såfremt foreningen sælger drikkevarer til fester og lignende forventes det, at du køber dette for at støtte foreningen og for at gøre administrationen af festerne lettere.

8. Forbehold og ændringer af medlemsbetingelserne
8.1 Der tages forbehold for tryk- og stavefejl.
8.2 Ved særlige omstændigheder kan bestyrelsen altid fravige ovenstående i enstemmighed. Relevante parter vil i så fald blive kontaktes.
8.3 Bestyrelsen kan til enhver tid ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 39. dage. I tilfælde af ændringer skal medlemmerne kontaktes, og medlemmerne tiltræder de nye betingelser, såfremt der ikke gøres indsigelser indenfor 30 dage.
 
Opdateret den 17.01.2017, BSS-Revyens bestyrelse

Kontakt

Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V
bestyrelsen@bss-revyen.dk
CVR 16 79 60 85

Glem ikke at følge os på:

Her kan du betale med: